Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  RODO

  RODO

  KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

   

   

   

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z siedzibą w Kulejach przy ul. Szkolnej 1, tel. 783 992 038 , adres email: kuleje.szkola@gmail.com

  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email: inspektor1@odocn.pl, lub pod numerem telefonu 503 724 226 lub pisząc na adres szkoły.

  3. Pani/Pana dane osobowe, dane uczniów przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, e RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe; Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

  4.Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis.
  2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  Data dodania: 2022-09-10 16:18:02
  Data edycji: 2023-01-03 12:53:50
  Ilość wyświetleń: 406

  Nasi Partnerzy

  Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

  Eugeniusz Kwiatkowski
  Godło
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  Logo Facebook
  Facebook
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej